Przejdź do treści

Długo wyczekiwana inwestycja w końcu zostanie zrealizowana, kolejne osuwisko w naszej gminie zostanie zabezpieczone

Długo wyczekiwana inwestycja w końcu zostanie zrealizowana, kolejne osuwisko w naszej gminie zostanie zabezpieczone

Treść

W dniu 14.04.2023 r. Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek zawarł umowę na realizację zadania związanego ze stabilizacją osuwiska „Wolniki” w Mszalnicy. Wykonawcą inwestycji będzie firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Zadanie ma zostać zakończone do końca bieżącego roku.

W ramach zadania wykonane zostaną prace stabilizacyjne wraz z remontem odcinka drogi i rowu przydrożnego. Zakres robót obejmuje wykonanie konstrukcji oporowej składającej się z pali wierconych, wzmocnionych kotwami gruntowymi. Tak wykonana konstrukcja w całości będzie się znajdować pod konstrukcją remontowanej drogi gminnej.

Wartość inwestycji wyniesie 4 826 644,69 zł, z czego 80% tj. kwotę 3 859 183,00 zł stanowią środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa pozyskane dzięki staraniom Pana Wójta. Pozostała kwota 967 461,69 zł stanowiąca 20% wartości inwestycji zostanie pokryta z budżetu gminy. Pan Wójt składa szczególne podziękowania dla Pana Premiera i Pana Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, gdyż z uwagi na znaczne koszty, bez otrzymanego wsparcia finansowego, gmina nie byłaby w stanie zrealizować zadania.

Należy podkreślić, że jest to kolejna inwestycja związana ze stabilizacją osuwisk realizowana na terenie naszej gminy. W latach 2019-2020 wykonano stabilizację dwóch osuwisk w Kamionce Wielkiej w ciągu drogi Popielówka i Homontówka-Ziobroskówka.

Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła 4 631 027,21 zł, z czego 85% kosztów zostało pokrytych z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy wykażą się zrozumieniem i wybaczą niedogodności wynikające z prowadzonych robót.