Przejdź do treści

Ludność gminy

Treść

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIONKA WIELKA NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

  1. Bogusza - 178 domów, 697 mieszkańców (361K i 336M)
  2. Jamnica - 225 domów, 829 mieszkańców (411K i 418M)
  3. Kamionka Mała - 111 domów, 437 mieszkańców (215K i 222M)
  4. Kamionka Wielka - 805 domów, 3416 mieszkańców (1762K i 1654M)
  5. Królowa Górna - 242 domy, 950 mieszkańców (461K i 489M)
  6. Królowa Polska - 162 domy, 601 mieszkańców (305K i 296M)
  7. Mszalnica - 394 domy, 1636 mieszkańców (813K i 823M)
  8. Mystków - 566 domów, 2062 mieszkańców (1019K i 1043M)

Razem: 2683 domy, 10628 mieszkańców (5347K i 5281M)