A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Ludność gminy

LICZBA MIESZKAŃCÓW
GMINY KAMIONKA WIELKA
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

 

 

Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba domów

Liczba mieszkańców

razem

kobiet

mężczyzn

 

1.

 

 

Bogusza

 

178

 

697

 

361

 

336

 

2.

 

 

Jamnica

 

225

 

829

 

411

 

418

 

3.

 

 

Kamionka Mała

 

111

 

437

 

215

 

222

 

4.

 

Kamionka Wielka

 

805

 

3416

 

1762

 

1654

 

5.

 

 

Królowa Górna

 

242

 

950

 

461

 

489

 

6.

 

 

Królowa Polska

 

162

 

601

 

305

 

296

 

7.

 

 

Mszalnica

 

394

 

1636

 

813

 

823

 

8.

 

 

Mystków

 

566

 

2062

 

1019

 

1043

 

9.

 

 

R a z e m

 

2683

 

10628

 

5347

 

5281

 

Urząd Gminy