Przejdź do treści

Ludność gminy

Treść

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIONKA WIELKA NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

  1. Bogusza - 188 domów, 713 mieszkańców (372K i 341M)
  2. Jamnica - 226 domów, 832 mieszkańców (412K i 420M)
  3. Kamionka Mała - 112 domów, 445 mieszkańców (220K i 225M)
  4. Kamionka Wielka - 825 domów, 3381 mieszkańców (1753K i 1628M)
  5. Królowa Górna - 247 domów, 959 mieszkańców (466K i 493M)
  6. Królowa Polska - 166 domów, 606 mieszkańców (303K i 303M)
  7. Mszalnica - 409 domów, 1615 mieszkańców (805K i 810M)
  8. Mystków - 584 domy, 2087 mieszkańców (1032K i 1055M)

Razem: 2757 domów, 10638 mieszkańców (5363K i 5275M)