Przejdź do treści

Ludność gminy

Treść

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIONKA WIELKA NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

  1. Bogusza - 193 domów, 717 mieszkańców (374K i 343M)
  2. Jamnica - 235 domów, 826 mieszkańców (410K i 416M)
  3. Kamionka Mała - 114 domów, 450 mieszkańców (224K i 226M)
  4. Kamionka Wielka - 851 domów, 3372 mieszkańców (1747K i 1625M)
  5. Królowa Górna - 255domów, 959 mieszkańców (466K i 493M)
  6. Królowa Polska - 171domów, 617 mieszkańców (308K i 309M)
  7. Mszalnica - 421domów, 1615 mieszkańców (810K i 805M)
  8. Mystków - 596 domy, 2106 mieszkańców (1030K i 1076M)

Razem: 2836 domów, 10662 mieszkańców (5369K i 5293M)