Przejdź do treści

Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

Treść

Kamionka Wielka:

 • Kompleks boisk w Kamionce Wielkiej

 • Plac rekreacyjny w Kamionce Wielkiej

 • Boisko z placami zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej

 

Jamnica:

 • Boiska szkolne i siłownia zewnętrzna w Jamnicy

 

Mystków:

 • Boiska szkolne w Mystkowie

 • Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Mystkowie

 

Królowa Górna:

 • Teren rekreacyjny "Czarna Kępica"

 • Kompleks sportowy "ORLIK" w Królowej Górnej

 • Klub sportowy „LKS Królovia Królowa Górna”

 • Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Królowej Górnej

 • Plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy OSP w Królowej Górnej

 

Królowa Polska:

 • Plac zabaw z siłownią zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej

 • Boisko szkolne w Królowej Polskiej

 

Kamionka Mała:

 • Klub sportowy „LKS Skalnik Kamionka Wielka”

 • Boisko, plac zabaw, siłownia w Kamionce Małej

 

Bogusza:

 • Kompleks boisk wielofunkcyjnych w Boguszy

 • Siłownia zewnętrzna w Boguszy

 

Mszalnica:

 • Klub sportowy „LKS Mszalnica”

 • Plac zabaw z siłownią przy Szkole Podstawowej w Mszalnicy