A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Kontakt

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) odpowiedzialna jest za zarządzanie, wdrażanie i prawidłowe rozliczanie Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

 

Struktura organizacyjna Beneficjenta

·        Andrzej Stanek  – Wójt Gminy Kamionka Wielka

·        Małgorzata Witteczek - Skarbnik Gminy Kamionka Wielka

 

Zespół odpowiedzialny za zarządzanie Projektem:

 

1.     Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – MAO

a.  Andrzej Stanek –

Pokój nr 22, tel. 18 4456017 wew. 22, , e-mail: wojt[at]kamionkawielka.pl

 

2.     Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

a.  Jarosław STROJNY –

  pokój nr 14, tel. 18 4456017 wew. 37, e-mail: j.strojny[at]kamionkawielka.pl

 

3.     Zespół ds. obsługi administracyjno – prawnej

a.  Krystyna HOMONCIK –

pokój nr 11, tel. 18 4456017 wew. 26, e-mail: k.homoncik[at]kamionkawielka.pl

 

4.     Zespół ds. obsługi finansowej

a.  Małgorzata Witteczek

pokój nr 2, tel. 18 4456017 wew. 30, e-mail: skarbnik[at]kamionkawielka.pl

b.  Jadwiga Plata

pokój nr 3, tel. 18 4456017 wew. 32, e-mail: j.plata[at]kamionkawielka.pl

c.  Elżbieta Kiełbasa

pokój nr 1, tel. 18 4456017 wew. 41, e-mail: j.kiełbasa[at]kamionkawielka.pl

 

5.     Zespół ds. obsługi technicznej

a.  Małgorzata PORĘBA –

pokój nr 14, tel. 18 4456017 wew. 34, e-mail: m.poreba[at]kamionkawielka.pl

b.  Małgorzata Borczyk –

pokój nr 7, tel. 18 4456017 wew. 29, e-mail: m.borczyk[at]kamionkawielka.pl

 

 

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej
33-334 Kamionka Wielka 5
tel (0-18) 445-60-17, 445-60-18, 445-60-96
fax (0-18) 445-60-17 wew. 44
e-mail: gmina[at]kamionkawielka.pl

 www.kamionkawielka.pl

 

 

M.P.

 

 

Informator