Przejdź do treści

Kontakt

Treść

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) odpowiedzialna jest za zarządzanie, wdrażanie i prawidłowe rozliczanie Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

Struktura organizacyjna Beneficjenta

 • Andrzej Stanek  – Wójt Gminy Kamionka Wielka
 • Małgorzata Witteczek - Skarbnik Gminy Kamionka Wielka

Zespół odpowiedzialny za zarządzanie Projektem:

 1. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – MAO
  1. Andrzej Stanek – pokój nr 22, tel. 18 4456017 wew. 22, , e-mail: wojt[at]kamionkawielka.pl 
 2. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
  1. Jarosław STROJNY – pokój nr 14, tel. 18 4456017 wew. 37, e-mail: j.strojny[at]kamionkawielka.pl
 3. Zespół ds. obsługi administracyjno – prawnej
  1. Krystyna HOMONCIK – pokój nr 11, tel. 18 4456017 wew. 26, e-mail: k.homoncik[at]kamionkawielka.pl
 4. Zespół ds. obsługi finansowej
  1. Małgorzata Witteczek – pokój nr 2, tel. 18 4456017 wew. 30, e-mail: skarbnik[at]kamionkawielka.pl
  2. Jadwiga Plata – pokój nr 4, tel. 18 4456017 wew. 32, e-mail: j.plata[at]kamionkawielka.pl
  3. Elżbieta Kiełbasa – pokój nr 1, tel. 18 4456017 wew. 41, e-mail: e.kiełbasa[at]kamionkawielka.pl
 5. Zespół ds. obsługi technicznej
  1. Małgorzata PORĘBA – pokój nr 14, tel. 18 4456017 wew. 34, e-mail: m.poreba[at]kamionkawielka.pl
  2. Małgorzata Borczyk – pokój nr 7, tel. 18 4456017 wew. 29, e-mail: m.borczyk[at]kamionkawielka.pl

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej
33-334 Kamionka Wielka 5
tel (0-18) 445-60-17, 445-60-18, 445-60-96
fax (0-18) 445-60-17 wew. 44
e-mail: gmina[at]kamionkawielka.pl

 www.kamionkawielka.pl

M.P.