Przejdź do treści
30.07.2021
Wojewódzki trening systemu alarmowania.

Wójt Gminy Andrzej Stanek podpisał umową z Wykonawcą na zadania pn. Remont drogi gminnej nr 290914K „Pod Kunów” w km od 0+135 do km 0+675 w miejscowości Jamnica, oraz drogi gminnej nr 290913K „Popardowa” w km od 0+580,00 do 1+095 w miejscowości Kamionka

Na skróty / Niezbędnik

Informacje Dodatkowe