Przejdź do treści
11.12.2023
Prace nad stabilizacją osuwiska „Wolniki” w Mszalnicy dobiegły końca. Wójt planuje w przyszłym roku zabezpieczyć kolejne osuwiska

Gmina już od kilku lat prowadzi wyjątkowo intensywną walkę z osuwiskami. Mijający rok niewątpliwie zapisze się jako jedno z większy zwycięstw w prowadzonej batalii, ponieważ wójtowi Andrzejowi Stankowi udało się pozyskać blisko 4 mln zł dofinansowania ze środków z rezerw

Na skróty / Niezbędnik

Tradycyjne dożynki to wyjątkowo radosne letnie święto, które zawsze angażuje i scala całą lokalną społeczność. Nie inaczej było w miejscowości Bogusza, w której, dnia 3 września br., odbyły się niezwykle barwne obchody dożynkowe. (...)

Chrystus zstępuje co dzień z nieba nie po to, żeby pozostawać w złotej puszce, ale po to, aby znaleźć inne niebo, nieskończenie bardziej Mu drogie od tamtego: niebo naszej duszy uczynionej na Jego obraz – św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Informacje Dodatkowe