A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Wójt Gminy

 

WÓJT GMINY KAMIONKA WIELKA

ANDRZEJ STANEK

 

przyjmuje interesantów
we wszystkich sprawach
oraz w sprawach skarg i wniosków

 

 

w każdy poniedziałek w godz. od 16.00 - do godz. 17.00

oraz w każdą środę w godz. od 15.00 – do godz. 16.00

 

 

w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej

pokój nr 22 - II piętro

 

 

e-mail: wojt[at]kamionkawielka.pl

 

Urząd Gminy