Przejdź do treści

E-PUAP

Treść

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. Nr. 64 poz. 565 z 2005r. oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. Nr. 200 poz. 1651 z 2005r. pragniemy poinformować, iż Urząd Gminy Kamionka Wielka posiada Elektroniczna Skrzynkę Podawczą na serwerze www.epuap.gov.pl   - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
 

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wykonać następujące kroki:

 1. Założyć konto na serwerze ePUAP. ( jeżeli nie zostało wcześniej założone )
 2. Zalogować się na platformę ePUAP
 3. Przejść na zakładkę "Katalog usług"
 4. Przejść do "Lista wszystkich usług\ wg podziału terytorialnego"
 5. Odszukać Urząd Gminy Kamionka Wielka ( woj. MAŁOPOLSKIE, Powiat nowosądecki, Kamionka Wielka)
 6. Wybrać "Złożenie wniosku do Instytucji"
 7. W pozycji "Formularz" kliknąć link "Przejdź do formularza"
 8. Prawidłowo wypełnić formularz
 9. Podpisać wniosek certyfikowanym elektronicznym podpisem kwalifikowanym
 10. Zweryfikować wniosek
 11. Wysłać do Urzędu Gminy Kamionka Wielka