Przejdź do treści

Gminy górskie

Treść

Gmina Kamionka Wielka uzyskała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie  w wysokości 2.724.312,95 zł.

W związku z dominacją na terenie Gminy Kamionka Wielka turystyki krótko pobytowej pieszej, cieszącej się znaczącym zainteresowaniem turystów zaplanowano zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia znajdującego się: m. Kamionka Mała (ok.1 km), centrum m. Mystków (ok.1 km), przy drodze powiatowej w m. Mystków (ok.1 km),  przy drodze powiatowej w m. Mszalnica (ok.900 m). Zaplanowano również wykonanie odcinków chodnika w m. Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza, Mszalnica na podstawie  porozumienia z powiatem nowosądeckim.

Dotacja celowa to zakup ciągnika mającego za zadanie zapewnić należyte utrzymanie dróg, tras turystyczno-rekreacyjnych Gminy. Szacowany koszt inwestycji to 2.724.312,95 zł.