Przejdź do treści

Cyfrowa Gmina

Treść

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

 

Gmina Kamionka Wielka realizuje projekt w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego i poprawa cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Kwota dofinansowania projektu: 314 550 zł.