Przejdź do treści

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Treść

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 

W roku 2021 usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych oraz segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych  na terenie Gminy Kamionka Wielka  realizowana jest są przez SUEZ Południe Sp. z. o.o. Oddział w Nowym Sączu, ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków.

 

Firma odbierać będzie odpady komunalne gromadzone w workach oznakowanych odpowiednim kodem kreskowym identyfikującym właściciela i rodzaj odpadów. Worki należy wystawiać przed teren nieruchomości najpóźniej w dniu odbioru do godz. 7:00.