Przejdź do treści

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Treść

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

      W roku 2022 usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych oraz segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych  na terenie Gminy Kamionka Wielka  realizowana jest są przez Konsorcjum Firm: PMP Style Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz,  oraz FHU „Pałka” Seweryn Pałka z siedzibą 33-314 Łososina Dolna 37.

Firma odbierać będzie odpady komunalne gromadzone w workach oznakowanych odpowiednim kodem kreskowym identyfikującym właściciela i rodzaj odpadów. Worki należy wystawiać przed teren nieruchomości najpóźniej w dniu odbioru do godz. 7:00.