Przejdź do treści

Energia geotermalna

Treść

Energia geotermalna - "Być jak Ignacy"

W ramach zajęć koła naukowego "Robociki Fotowoltaiki", młodzi eksploratorzy nauki ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej, zagłębili się w fascynujący świat energii geotermalnej, stanowiącej jedno z najbardziej obiecujących źródeł odnawialnej energii, czerpanej prosto z wnętrza naszej planety. W trakcie tych zajęć, uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do poznawania różnorodnych aspektów związanych z geotermią, odkrywając jej potencjał, metody pozyskiwania oraz zastosowanie.

  • Odkrywanie Tajemnic Geotermii

Podczas zajęć, uczniowie przeprowadzali eksperymenty, analizowali teksty popularnonaukowe i szukali informacji, aby zgłębić tajniki energii geotermalnej. Dowiedzieli się, że źródła tej energii są niezwykle różnorodne i obejmują:

  • Gejzery - spektakularne naturalne fontanny wyrzucające gorącą wodę i parę,
  • Gorące suche skały - które, choć nie zawierają bezpośrednio wody, mogą być wykorzystane do produkcji energii dzięki wysokiej temperaturze,
  • Wody geotermalne - ciepłe wody podziemne, dostępne na różnych głębokościach.

Klasyfikacja Zasobów Geotermalnych

Uczestnicy zajęć odkryli również, że zasoby geotermalne można podzielić na trzy główne grupy w zależności od temperatury, co ma bezpośredni wpływ na ich zastosowanie:

  • Niskotemperaturowe (do 10°C) - idealne do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz ogrzewania wód użytkowych,
  • Średniotemperaturowe (do 100°C) - głównie wykorzystywane w ciepłownictwie oraz do celów rekreacyjnych, jak baseny termalne,
  • Wysokotemperaturowe (powyżej 200°C) - mające potencjał do produkcji energii elektrycznej dzięki ciepłu gorących skał.

Energia Geotermalna w Polsce

Szczególnym zaskoczeniem dla uczniów było odkrycie, że zasoby geotermalne mają potencjał pokrycia nawet do 30% zapotrzebowania na ciepło w Polsce. Dodatkowo, istnienie ośmiu geotermalnych zakładów ciepłowniczych, w tym Geotermii Podhalańskiej, stało się inspirującym przykładem możliwości wykorzystania energii Ziemi.

Plusy i Minusy Energii Geotermalnej

Podsumowaniem zajęć była interaktywna dyskusja, podczas której uczniowie wymieniali plusy i minusy energii geotermalnej. Wśród zalet wymienili niskie emisje CO2, odnawialność źródła i lokalną dostępność. Minusy to m.in. wysokie koszty inwestycyjne i ograniczenia związane z lokalizacją.

Te zajęcia nie tylko poszerzyły wiedzę uczniów na temat odnawialnych źródeł energii, ale także rozbudziły ich ciekawość i chęć dalszego odkrywania tajemnic naszej planety. "Robociki Fotowoltaiki" raz jeszcze udowodniły, że nauka poprzez eksperymentowanie, badanie i dyskusję jest najlepszą ścieżką do rozumienia i doceniania świata, w którym żyjemy.