Przejdź do treści

Odnawialne źródła energii

Treść

Odnawialne źródła energii - zadanie projektowe "Być jak Ignacy"

Piąty etap konkursu „Być jak Ignacy” miał na celu wykazanie, iż inwestycje w odnawialne źródła energii są uzasadnione i korzystne.

W ramach tego zadania, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej, najpierw zgłębiali wiarygodne źródła wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Następnie, po dokładnym zapoznaniu się z tematem, przygotowali edukacyjny plakat oraz gazetkę szkolną, korzystając z różnorodnych metod i technik plastycznych. Dodatkowo, samodzielnie opracowali prezentacje multimedialne, omawiające energię wiatrową, geotermalną, słoneczną, biomasę oraz energię jądrową.

Analizując odnawialne źródła energii z perspektywy ekonomicznej, społecznej, ekologicznej oraz zdrowotnej, uczniowie doszli do wniosku, że korzyści płynące z wykorzystania niewyczerpywalnych źródeł energii przewyższają ewentualne wady.