Przejdź do treści

Gaz ziemny

Treść

Gaz ziemny - zadanie projektowe "Być jak Ignacy"

Podczas naukowych zajęć w Królowej Górnej, uczniowie koła "Robociki Fotowoltaiki" skupili się na badaniu właściwości tlenku węgla (IV), będącego jednym z elementów składających się na atmosferę Ziemi. W trakcie przeprowadzonych eksperymentów, młodzi badacze stwierdzili, że tlenek ten łatwo rozpuszcza się w wodzie, nie wspiera procesu spalania ani sam nie ulega spalaniu, a jego gęstość przewyższa gęstość powietrza. Udało im się wytworzyć tlenek węgla (IV) poprzez reakcję sody oczyszczonej z octem. Dowiedzieli się również, że jest on jednym ze składników gazowanych napojów mineralnych.

Podczas realizacji kolejnych zadań oraz przygotowywania gazetki tematycznej, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o gazie ziemnym, poznając jego skład, zastosowania oraz metody wydobycia. Zapoznali się także z innymi paliwami kopalnymi, takimi jak ropa naftowa i węgiel.

Młodzi naukowcy rozwijali swoje umiejętności formułowania hipotez oraz ich weryfikacji. Nabrali także doświadczenia w obserwacji i wyciąganiu trafnych wniosków na podstawie zgromadzonych danych.