Przejdź do treści

ROPA NAFTOWA - IV ETAP KONKURSU

Treść

Filantrop, wynalazca, wizjoner, mowa tu o Ignacym Łukasiewiczu, którego życia dotyczył IV etap konkursu pt. „Dzięki ropie naftowej nastała jasność?”.

„Królewscy Poszukiwacze” najpierw zapoznali się z biografią tego wspaniałego polskiego patrioty oraz historią powstania lampy naftowej, aby później na podstawie uzyskanych wiadomości stworzyć wspaniały komiks przedstawiający jego życie i działalność. Komiks stał się częścią gazetki poświęconej temu znamienitemu Polakowi.

Po omówieniu prac plastycznych uczniowie zaproszeni zostali do wykonania doświadczenia, które zobrazowało problem, z jakim zmagał się Ignacy Łukasiewicz podczas opracowywania technologii wydobycia ropy naftowej. Następnie badali jej właściwości, a obserwując efekty kolejnych doświadczeń porównywali je z postawionymi hipotezami i wyciągali wnioski końcowe. Tym samym „Królewscy Poszukiwacze” znaleźli odpowiedzi na pytania:

  • Dlaczego Ignacy Łukasiewicz nie wykorzystał do swojej lampy ropy naftowej?
  • Jakie znaczenie dla środowiska naturalnego może mieć nieumiejętne wydobywanie, przechowywania i transportowanie ropy naftowej?

Podsumowaniem zajęć był quiz wiedzy.

https://spkrolowapolska.kamionkawielka.pl/pl/1314/6778/iv-etap-zmagan-w-konkursie-byc-jak-ignacy-.html