Przejdź do treści

Z uchwały

Treść

Gmina Kamionka Wielka uzyskała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – na podstawie uchwały w wysokości 1.221.634 zł. Środki te zostaną przeznaczone na 2 zadania tj.

  • Modernizację  budynku zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej obejmująca: remont dachu, malowaniem elewacji obiektu, wykonanie drenażu opaskowego, modernizacje istniejącej kanalizacji deszczowej. Szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 1 120 000,00 zł, przy czym dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 771 634,00 zł stanowić będzie dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  • Rozbudowę i przebudowę  budynku „Skalnik” położonego na dz. nr 3046/3, gmina Kamionka Wielka. W ramach zaplanowanych prac budowlanych budynek zostanie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość zadania wyniesie 680 000 zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi  450 000 zł.

Tablica informacyjna - budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Tablica informacyjna - Skalnik