Przejdź do treści

Cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Królowej Górnej

Treść

Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Najświętsze Marii Panny pochodzi z 1814 roku. Dziś służy w okresie letnim  jako kościół rzymskokatolicki. Dach nad nawą i prezbiterium jest dwuspadowy, z ośmiobocznymi wieżyczkami, pozornymi lataniami, cebulastymi zwieńczeniami. Przy nawie znajdują się dwie symetryczne kaplice. Pocerkiewna dekoracja malarska ścian i stropów wykonana została w 1942 roku. Na stropie nawy znajduje się wielka kompozycja Sądu Ostatecznego. Z wyposażenia cerkiewnego zasługuje barokowo – klasycystyczny ikonostas uzupełniony po 1945 roku. W ołtarzu głównym znajduje się ikona Najświętszej Marii Panny w typie Orantki, w bogatej sukience ozdobionej kolorowymi szkiełkami i kamieniami półszlachetnymi.

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023