Przejdź do treści

Cmentarz z I wojny światowej w Królowej Polskiej

Treść

Cmentarz założony jest na dwóch półkolistych tarasach, połączonych kamiennymi schodami. Skarpy tarasów wzmocnione są kamiennym murem. Ogrodzenie dolnego tarasu stanowi płot z metalowych prętów. Pierwotnie dolny taras był ogrodzony drewnianą balustradą. Główny element cmentarza stanowi znajdujący się na wyższym tarasie, kamienny pomnik w formie krzyża o zaokrąglonych końcach ramion, wspartych kolumnami, na wysokim, dwustopniowym postumencie. W górnej części postumentu wmurowana jest tablica z datą „1914”. Na górnym tarasie znajdują się kwietniki w formie kamiennego kręgu z otworem w środku. Na skarpach górnego tarasu rosną brzozy.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie kamiennych krzyży łacińskich (5 na górnym, 8 na dolnym tarasie) z umieszczonym na skrzyżowaniu ramion żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego. Na ścianach postumentów zamontowane są owalne, zielone tabliczki z informacjami o pochowanych. Na dolnym tarasie znajduje się krzyż wykonany z połączonych ze sobą metalowych okręgów z medalionem z wizerunkiem głowy Chrystusa i promienistą glorią. Na krzyżu umieszczona jest owalna, metalowa tabliczka memoratywna z napisem: „Ś.†P./ JÓZEF BRIS/ ŻOŁNIERZ AUSTRIACKI/+ 1945/ PROSI/ O MODLITWĘ”.

Na cmentarzu pochowano 34 żołnierzy z armii austriacko-węgierskiej, 7 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. J. Drogomir na podstawie dokumentów archiwalnych ustalił nazwiska 27 pochowanych żołnierzy. W 1991 r. na cmentarz przeniesiono szczątki żołnierza niemieckiego ekshumowanego z mogiły w Kamionce Małej przy potoku Głębuczek. Wówczas przeniesiono również krzyż z nazwiskiem innego żołnierza armii niemieckiej (Josef Bris), pochowanego na terenie miejscowości Królowa Polska, którego szczątków podczas prowadzonej w 1991 r. ekshumacji nie odnaleziono.

Osoby zidentyfikowane (27)

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023