Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI

Treść

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”

    Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o. o., działając na zlecenie Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej prowadzi pracę związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, na nieskanalizowanym obszarze gminy Kamionka Wielka w miejscowości Mystków. Pr

PRZEKAZANIU PLACU BUDOWY – etap II

PRZEKAZANIU PLACU BUDOWY – etap II

    PRZEKAZANIU PLACU BUDOWY – etap II 29 sierpnia 2019 roku miało miejsce przekazaniu placu budowy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr P

Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy

17 sierpnia 2017 roku miało miejsce przekazaniu placu budowy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Fundu

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

10 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POI

Zamówienia publiczne - roboty budowlane

Zamówienia publiczne - roboty budowlane

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działa