Przejdź do treści

Zamówienia publiczne - usługa nadzoru inwestorskiego - wybór oferty

Zamówienia publiczne - usługa nadzoru inwestorskiego - wybór oferty

Treść

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla usługi nadzoru inwestorskiego da budowy kanalizacji sanitarnej

 

 

            W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, spełniające wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:

 

Wodkan „CONSULTING” Małgorzata Iwańska

ul. Starowiejska 9A, 33 – 395 Chełmiec.

 

 

Poniżej zestawiono oferty, które wpłynęły do Zamawiającego.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Wartość netto

[zł]

Wartość brutto

[zł]

1

Firma Usługowo – Handlowa „PROJBUD” Tomasz Dąbrowski

33 – 390 Łącko 770

37 500,00

46 125,00

2

Nadzór Budowlany Projektowanie Marek Żmuda

ul. B. A. Konstanty 16/12

37 400,00

37 400,00

3

Wodkan „CONSULTING” Małgorzata Iwańska

 

ul. Starowiejska 9A,

33 – 395 Chełmiec

30 000,00

36 900,00

4

LG Inżynieria Budowlana Lucjan Gadzina

Mała Wieś,
ul. Starowiejska 66,

33 – 395 Chełmiec

56 869,92

69 950,00