Przejdź do treści

Osiągnięte poziomy dotyczące ograniczania masy odpadów biodegradowalnych oraz poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie

Treść

  

ROK 2013

Osiągnięte przez Gminę Kamionka Wielka poziomy w 2013 roku dotyczące ograniczania masy odpadów biodegradowalnych oraz recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie.

 

Osiągnięty poziom ograniczania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Kamionka Wielka w 2013 roku - 18,61 %.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 26,45 %

Osiągnięty poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych- 100%

 

ROK 2014

Osiągnięte przez Gminę Kamionka Wielka  poziomy w 2014 roku dotyczące ograniczania masy odpadów biodegradowalnych oraz recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie.

 

Osiągnięty poziom ograniczania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Kamionka Wielka w 2014 roku - 29 %.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 44 %

Osiągnięty poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych- 100%

 

ROK 2015

Osiągnięte przez Gminę Kamionka Wielka poziomy w 2015 roku dotyczące ograniczania masy odpadów biodegradowalnych oraz recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie.

 

Osiągnięty poziom ograniczania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Kamionka Wielka w 2015 roku – 0%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 39,7 %

Osiągnięty poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych- 100%

 

ROK 2016

Osiągnięte przez Gminę Kamionka Wielka poziomy w 2016 roku dotyczące ograniczania masy odpadów biodegradowalnych oraz recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie.

 

Osiągnięty poziom ograniczania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Kamionka Wielka w 2016 roku – 0%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 51,8%

Osiągnięty poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych- 100%

 

ROK 2017

Osiągnięte przez Gminę Kamionka Wielka poziomy w 2017 roku dotyczące ograniczania masy odpadów biodegradowalnych oraz recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie.

Osiągnięty poziom ograniczania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Kamionka Wielka w 2017 roku – 44,7%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 37,6%.

 

ROK 2018

Osiągnięte przez Gminę Kamionka Wielka poziomy w 2018 roku dotyczące ograniczania masy odpadów biodegradowalnych oraz recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie.

Osiągnięty poziom ograniczania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Kamionka Wielka w 2018 roku – 28%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 39%.

Osiągnięty poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych- 100% '

 

ROK 2019

Osiągnięte przez Gminę Kamionka Wielka poziomy w 2019 roku dotyczące ograniczania masy odpadów biodegradowalnych oraz recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie.

Osiągnięty poziom ograniczania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Kamionka Wielka w 2019 roku – 6%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 28%

Osiągnięty poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych- 78% 

 

ROK 2020

Osiągnięte przez Gminę Kamionka Wielka poziomy w 2020 roku dotyczące ograniczania masy odpadów biodegradowalnych oraz recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie.

Osiągnięty poziom ograniczania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Kamionka Wielka w 2020 roku – 21%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 29%

Osiągnięty poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych- 100% 

 

ROK 2021

 

Osiągnięty przez gminę Kamionka Wielka w 2021r.

Poziom recyklingu i  przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych

31 %

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

11%

Poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2%