Przejdź do treści

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Treść

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać podczas objazdowej zbiórki odpadów organizowanej w ramach systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Kamionka Wielka 2 razy do roku /harmonogram/.

Zużyty sprzęt można również na własną rękę oddać bezpłatnie do specjalnych punktów, w których sprzęt elektryczny jest  zbierany.

Pamiętajmy, że odpady elektryczne zostawimy także w punktach serwisowych i w sklepach, w których sprzedawany jest sprzęt RTV i AGD. Czynność ta podlega jednak pewnym ograniczeniom: sprzedawca jest zobowiązany do bezpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jednak w ilości nie większej, niż sprzedawany nowy sprzęt, na dodatek tego samego rodzaju.

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku  zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia.