Przejdź do treści

Szkoły

Treść

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamionce Wielkiej

Dyrektor – Pani mgr Izabela Zaczyk

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej

Dyrektor – Pan mgr Mariusz Popiela

Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej

Dyrektor- Pani mgr Anna Dudzińska

Szkoła Podstawowa w Boguszy

Dyrektor – Pani mgr Jolanta Leśniak

Szkoła podstawowa im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Dyrektor – Pani mgr Katarzyna Mężyk

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jamnicy        

Dyrektor – Pan mgr Tomasz Skraba

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej

Dyrektor – Pani mgr Jadwiga Łęczycka

Szkoła podstawowa im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie

Dyrektor – Pan mgr Marek Kiełbasa