Przejdź do treści

Wysokość opłat za poszczególne czynności urzędowe

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1044) wysokość opłat za poszczególne czynności urzędowe wynosi:

 1. Skrócony odpis aktu małżeństwa - 22 zł
 2. Odpis aktu zgonu - 22 zł
 3. Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
 4. Odpis zupełny aktu - 33 zł
 5. Zmiana nazwiska - 37 zł
 6. Opłata za poświadczenie zameldowania - 17 zł
 7. Decyzja administracyjna - 10 zł
 8. Opłata o stanie cywilnym - 38 zł
 9. Opłata o niezaleganiu w podatkach - 21 zł
 10. Opłata za udostępnienie danych osobowych - 10 zł
 11. Opłata za zgodność odpisu z oryginałem - 5 zł
 12. Opłata za stwierdzenie własnoręczności podpisu - 9 zł
 13. Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł
 14. Opłata za wypis i wyrys - 70 zł
 15. Opłata za zaświadczenie o rewitalizacji - 17 zł
 16. Opłata za zaświadczenie z planu miejscowego zagospodarowania - 17 zł

Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z możliwości płatności przelewem bankowym na rachunek Gminy Kamionka Wielka, o numerze 64 8811 0006 0000 0049 4000 0002 przed złożeniem wniosku, co przyczyni się do szybszego załatwienia sprawy.