Przejdź do treści

ENERGIA ATOMOWA

Treść

“Królewscy Poszukiwacze” podczas jednej z ostatnich lekcji w ramach projektu “Być jak Ignacy” przypomnieli sobie budowę atomu. Przeprowadzili doświadczenie ukazujące schemat rozszczepienia atomu i reakcji łańcuchowej w wyniku, której wydziela się duża energia. Dowiedzieli się również, że Neutrony, które powstają w reakcji rozczepienia, mają duży potencjał energetyczny  i aby kontrolować przebieg reakcji łańcuchowej i „zatrzymać” rozpędzone neutrony w reaktorze stosuje się pręty kontrolne, które je wyłapują.  

Wiedzą także, że energia powstała w reakcji łańcuchowej pozwala na ogrzanie wody, która w wyniku podgrzania przechodzi w stan pary. Para z kolei napędza turbinę w generatorze prądu. W ten sposób energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowniach jądrowych. 

Kolejnym etapem lekcji było obejrzenie filmu dot. elektrowni jądrowych, a potem przygotowanie w zespołach ulotek promujących i negujących powstanie elektrowni jądrowej w Polsce.

https://spkrolowapolska.kamionkawielka.pl/pl/1326/7056/energia-atomowa.html