Przejdź do treści

II nabór

Treść

Gmina Kamionka Wielka uzyskała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – II nabór w wysokości 350 000 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na modernizację Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej. Zadanie będzie obejmowało: ocieplenie elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z malowaniem, wymianą stolarki okiennej, montażem nowych opraw oświetleniowych typu LED w pomieszczeniach sali gimnastycznej, demontaż rur spustowych wraz z montażem  nowych, stalowych rur spustowych. Całkowity szacowany koszt wynosi 371 520, 74 zł.

Tablica informacyjna - szkoła podstawowa w Królowej Górnej