Przejdź do treści

ENERGIA GEOTERMALNA - IX ETAP KONKURSU

Treść

Energia geotermalna to energia wnętrza Ziemi. Tym razem „Królewscy Poszukiwacze” szukali informacji, poznawali sposoby pozyskania energii geotermalnej oraz przeprowadzali doświadczenia. Analizowali również teksty popularnonaukowe.

A wszystko po to, aby zdobyć i utrwalić wiedzę dotyczącą geotermii.

Dowiedzieli się min., że do  źródeł energii geotermalnej zaliczyć można:

  •  gejzery,
  •  gorące suche skały,
  •  wody geotermalne.

Natomiast zasoby geotermalne można podzielić na trzy grupy:

  • niskotemperaturowe (10 stopni Celsjusza) – służą ogrzewaniu i chłodzeniu budynków i ogrzewaniu wód użytkowych,
  • średniotemperaturowe (100 stopni Celsjusza) – wody termalne służące rekreacji wykorzystywane w ciepłowniach geotermalnych,
  • wysokotemperaturowe (200 stopni Celsjusza) – ciepło gorących skał umożliwiające produkcję energii elektrycznej.

Dużym zaskoczeniem dla uczniów był fakt, że zasoby geotermalne mogą pokryć nawet do 30% zapotrzebowania na ciepło w naszym kraju oraz, że w Polsce działa osiem geotermalnych zakładów ciepłowniczych. Przykładem takiej ciepłowni geotermalnej jest Geotermia Podhalańska.

Podsumowaniem zajęć była zabawa, podczas której uczniowie wskazywali plusy i minusy energii geotermalnej.

https://spkrolowapolska.kamionkawielka.pl/pl/1326/6991/energia-geotermalna-ix-etap-konkursu.html