Przejdź do treści

Herb Gminy

Treść

UZASADNIENIE HERBU, FLAGI, BANNERU I PIECZĘCI GMINY KAMIONKA WIELKA

 

HERB

W polu tarczy dzielonej w słup, w prawej pobocznicy sześć pasów: trzy czerwone i trzy złote, w błękitnym polu lewej pobocznicy ukoronowane postacie stojącej na srebrnym obłoku Matki Bożej oraz nagiego Dzieciątka Jezus także srebrne. Matka Boża w takiejż sukni, płaszcz, korony, berło i aureole złote.

Gdzie: czerwone i złote pasy są uszczerbieniem herbu ziemi sądeckiej używanego od wczesnego średniowiecza do roku 1772 oraz aktualnego herbu powiatu nowosądeckiego ziemskiego. W przeszłości wszystkie wioski Gminy Kamionka Wielka ściśle związane były z radą miejską Nowego Sącza, której rajcowie pełnili funkcje sołtysów, np. w Jamnicy i Kamionce Małej oraz królewskim starostwem sądeckim, w skład którego wchodziły następujące wioski gminy: Królowa Polska, Królowa Ruska (ob. Górna), Mszalnica i Mystków. Natomiast ukoronowana Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na obłoku występuje na starszej, używanej od końca XVIII do 2 połowy XIX wieku, pieczęci gminnej Kamionki Wielkiej oraz pieczęci wsi Królowa Polska. Tym samym postać ukoronowanej Matki Bożej nawiązuje również do nazwy jednego z sołectw — Królowej Polskiej.

Uzasadnienie barw: czerwień jest barwą królewską (Boskiego Pomazańca), a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości. Błękit jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody. Ponadto barwa czerwona, złota i srebrna występuje w herbie powiatu nowosądeckiego i województwa małopolskiego.

 

 

FLAGA

 

Prostokątny płat tkaniny o proporcjach: 5 : 8, dzielony w słup w proporcjach: 1 : 3 : 1; wąskie pasy: czerwony przy drzewcu i w tzw. części swobodnej błękitny, a szeroki pas biały z herbem Gminy Kamionka Wielka pośrodku. Uzasadnienie barw identyczne jak przy herbie.

BANNER

 

Bannerem jest prostokątny płat o proporcjach 1 : 4, dzielony w pas w proporcjach 1 : 2 : 1, w barwach: błękitny u góry, biały — środkowy szeroki pas, a dolny — czerwony. Pośrodku płata banneru — na pasie białym — herb Gminy Kamionka Wielka. Barwy wywodzą się z herbu i mają identyczne znaczenie.

 

PIECZĘĆ

 

Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis GMINA KAMIONKA WIELKA między napisem „GMINA” i „KAMIONKA WIELKA” dwie kropki. W środku koła (pieczęci) godło z herbu Gminy.