Przejdź do treści

I nabór

Treść

Gmina Kamionka Wielka uzyskała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – I nabór w wysokości 5.500.000 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na budowę budynku Szkoły Podstawowej w Boguszy. Niniejsza inwestycja jest konieczna ze względu na niespełnianie wymogów przez obecną placówkę oświatową znajdującą się w miejscowości Bogusza, Gmina Kamionka Wielka, do której obecnie uczęszcza 92 dzieci i młodzieży.

Inwestycja wzorowana będzie na „zielonej” szkole istniejącej w Norwegii (Horten) tj. mnóstwo światła dziennego, materiały przyjazne środowisku, powiązanie architektoniczne z naturalnymi zasobami leśnymi. Zastosowane zostaną również odnawialne źródła energii tj. panele fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie. Inwestycja w pełni realizuje zasady zrównoważonego rozwoju, szacowany koszt wynosi 6.500.000 zł.