A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Szlaki rowerowe

"Beskid Niski - 13 wycieczek rowerowych w Gminie Kamionka Wielka"

 

 

W 2013 roku Gmina Kamionka Wielka pozyskała z budżetu Unii Europejskiej środki fnansowe, na promocję turystyki na naszym obszarze.

Dzięki współpracy z Panem Markiem Ryglewiczem - miłośnikiem wycieczek rowerowych, opracowany został przewodnik turystyczny pt.: "Beskid Niski - 13 wycieczek rowerowych w Gminie Kamionka Wielka". Publikacja ta ukazuje piękno przyrody oraz niezapomniane widoki, które można podziwiać podczas wędrówek przez teren gminy Kamionka Wielka.

Przewodnik turystyczny został wydany przez Wydawnictwo "KOLIBER" Pana Zbigniewa Muzyka z Nowego Sącza.

Opracowany przewodnik turystyczny będzie dostępny w punktach informacji turystycznej regionu sądeckiego, oraz w lokalnych bibliotekach.

Beskid Niski - 13 wycieczek rowerowych w Gminie Kamionka Wielka" - część I

Beskid Niski - 13 wycieczek rowerowych w Gminie Kamionka Wielka" - część II

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach osi IV Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

GALERIA

Prezentacja Gminy