Przejdź do treści

Energia z Biomasy

Treść

"Być jak Ignacy" - Energia z Biomasy

Uczniowie z koła naukowego "Robociki Fotowoltaiki" postanowili wykazać się kreatywnością i zaangażowaniem, podejmując się zadań z kolejnego etapu projektu związanego z wykorzystaniem energii z biomasy. Inspiracją dla nich stała się twórczość Giuseppe Arcimboldo, włoskiego malarza z XVI wieku, który słynął z portretów złożonych z owoców, warzyw i innych elementów natury.

Pierwszym etapem ich projektu było stworzenie kompozycji portretowych, które odzwierciedlały styl Arcimboldo, używając do tego pokrojonych warzyw i owoców. Ta nietypowa forma sztuki stała się nie tylko kreatywnym wyzwaniem, ale również wprowadzeniem do tematu energii z biomasy.

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie doświadczenia mającego na celu zrozumienie procesu fermentacji beztlenowej z biomasy. Uczniowie przygotowali biomasy z pomarańczy, jagód, cebuli i jabłek, które następnie zmiksowali w blenderze. Następnie  papkę umieścili w butelkach, na które założyli baloniki i zaizolowali taśmą izolacyjną. Po tygodniu obserwacji efekty doświadczenia pozwoliły im wyciągnąć wnioski i porównać je ze swoimi przewidywaniami, ucząc się o procesie przetwarzania biomasy w energię.

 Ostatnim etapem projektu było stworzenie gazetki na temat energii z biomasy, którą uczniowie udostępnili na szkolnym korytarzu. Dzięki temu starali się dotrzeć do większej liczby osób, dzieląc się zdobytą wiedzą i inspirując innych do eksploracji tematu odnawialnych źródeł energii.

Poprzez zaangażowanie w różnorodne działania, od sztuki po naukę doświadczalną i edukację społeczności szkolnej, uczniowie z "Robocików Fotowoltaiki" pokazali, że energia z biomasy może być nie tylko interesującym tematem naukowym, ale także inspirującym sposobem na działanie lokalnej społeczności. Ich wysiłek i zaangażowanie stanowią przykład, jak młodzi ludzie mogą wpływać na promowanie zrównoważonego rozwoju i ochronę środowiska.