Przejdź do treści

Ścieżki przyrodnicze

Treść

mapa

Ścieżka przyrodniczo - turystyczna ,,Rachelowskie Góry” 

Długości ścieżki 6.8 km, czas przejścia około 3 godziny.

Na jej trasie wyznaczono 8 przystanków, które w połączeniu z licznymi punktami widokowymi, urozmaiconym krajobrazem i ciekawą historią, stwarza idealne, wręcz wymarzone warunki dla turystyki pieszej i rowerowej.

Tablica wprowadzająca  przy budynku Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej

OPIS PRZYRODNICZY

Kamionka Wielka położona jest w urokliwej dolinie u zbiegu niewielkich rzek: Kamionki, Królówki i Wolanki, przy linii kolejowej Tarnów – Krynica. Sześćdziesiąt trzy kilometry kwadratowe powierzchni gminy leży na granicy Beskidu Sądeckiego i zachodniej części Beskidu Niskiego. Blisko połowę obszaru zajmują lasy. Pozostała część to pola uprawne, użytki zielone i tereny zurbanizowane. Krajobraz kształtują niewysokie pasma górskie przecięte miejscami szerokimi dolinami i korytami potoków.

Historia Kamionki Wielkiej, największej miejscowości, od której pochodzi nazwa gminy sięga XIV wieku. Rok 1336 to data lokacji wsi, która była wówczas częścią dóbr Starostwa Sądeckiego. Zapewne ktoś zapyta, co ma wspólnego historia miejscowości z przyrodą?  - bardzo wiele, jeśli nawet nie wszystko. Siedem wieków temu tereny Sądecczyzny porastała nieprzebyta Puszcza Karpacka, której ślady możemy dzisiaj zobaczyć w kilku zaledwie rezerwatach przyrody o niewielkiej powierzchni. Ówczesne lasy w niczym nie przypominały dzisiejszych: nieprzebyta gęstwina jodeł, świerków i buków. Lity starodrzew z leśnymi olbrzymami, które dożywały wieku kilkuset lat i umierały w naturalny sposób. Pomnikowe lipy, dęby, jesiony czy buki, jakie można oglądać w niektórych miejscach gminy, dają ledwo nikłe pojęcie o tym, jak wówczas wyglądała okolica. Pierwsze osady zakładano wzdłuż dolin większych rzek, wchodząc stopniowo w mniejsze doliny i na górskie zbocza. Las karczowano, wypalano i zamieniano na pola uprawne. Powstała niezwykle widokowa mozaika pól, lasów i miedz, która wciąż jest charakterystycznym widokiem w całej Małopolsce i  jednocześnie źródłem różnorodności przyrodniczej.

Obszar gminy leży poza sferą otuliny Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Nie ma tu rezerwatów przyrody, budzących sensację gatunków ssaków takich jak wilki czy niedźwiedzie. Na granicy lasów i łąk, miedz i pól uprawnych w strefie, którą ekolodzy (mowa o prawdziwych naukowcach, a nie działaczach organizacji ekologicznych!), nazywają ekotonem mieszka znacznie więcej drobnych zwierząt i roślin, niż niegdyś w pierwotnej i naturalnej Puszczy Karpackiej. To właśnie działalność człowieka polegająca na wycinaniu lasów i tworzeniu łąk i pól uprawnych stworzyła niepowtarzalną mozaikę  mikrośrodowisk. Na obszarze Gminy Kamionka Wielka zawsze dominowały małe powierzchniowo gospodarstwa rolne o uniwersalnym, mieszanym profilu produkcji: zboża, rośliny okopowe, warzywniki, sady i niewielkie stada bydła. Każde z nich cechowało ekstensywne rolnictwo z nikłym nawożeniem i stosowaniem pestycydów. Nawet kompletny i obojętny na przyrodę laik znajdzie na tutejszej łące liczne, różniące się od siebie rośliny i pachnące zioła. Wzrok przyciągną motyle i roje wirujących owadów. Bardziej wnikliwy obserwator znajdzie jaszczurki, węże, żaby i ropuchy. Usłyszy godowe głosy kumaków, zaś ornitolog, (czyli osoba zainteresowana ptakami), spostrzeże liczne ptaki. Bogactwo przyrodnicze zwane fachowo bioróżnorodnością jest charakterystyczną cechą przyrody Gminy Kamionka Wielka. Do tego cisza i spokój, choć miejsce położone jest zaledwie kilka kilometrów od Nowego Sącza. W połączeniu z licznymi punktami widokowymi, urozmaiconym krajobrazem i ciekawą historią, stwarza idealne, wręcz wymarzone warunki dla turystyki pieszej i rowerowej.