Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Treść

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.

UCHWAŁA NR XXXVII/279/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ KAMIONKA WIELKA II” w Gminie Kamionka Wielka

UCHWAŁA NR XXXVII/279/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ KAMIONKA WIELKA II” w Gminie Kamionka Wielka

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zwanej d

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXII/281/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXII/281/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2021 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXXII/281/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kam

UCHWAŁA Nr XXXV/260/2021 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

UCHWAŁA Nr XXXV/260/2021 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 maja 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

Na podstawie art. 3 ust.1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2