Przejdź do treści

Energia elektryczna

Treść

Energia elektryczna - zadanie projektowe "Być jak Ignacy"

W ramach zajęć koła naukowego „Robociki Fotowoltaiki”, uczestnicy zgłębiali tajniki prądu elektrycznego, poznając jego naturę i źródła pochodzenia.

Młodzi eksploratorzy nauki przeprowadzali szereg eksperymentów, które miały na celu zbadanie przewodnictwa cieplnego i elektrycznego różnorodnych materiałów. Z dużym zaangażowaniem skonstruowali podstawowy generator magnetyczny do wytwarzania prądu oraz proste obwody elektryczne, korzystając z dostępnych narzędzi i materiałów. Uczniowie dostrzegli, jak istotną rolę odgrywa elektryczność w naszym codziennym życiu, jednocześnie zdając sobie sprawę z potencjalnych niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem elektrycznych urządzeń oraz ich wpływem na otoczenie.

Zakończeniem projektu na temat „Energii elektrycznej” było stworzenie przez uczniów gazetki edukacyjnej, która ukazywała różnorodność zastosowań prądu elektrycznego w wielu obszarach życia codziennego.