Przejdź do treści

Kościół pw. św. Bartłomieja, Apostoła w Kamionce Wielkiej

Treść

Został wzniesiony wkrótce po lokacji miejscowości, która miała miejsce 1336 roku. Akta wizytacji diecezji krakowskiej z lat 1595 – 1599 podają, iż w Kamionce znajduje się parafialny, drewniany kościół, zaś do parafii należy tylko wieś Kamionka. W roku 1596, jak podają źródła, na terenie parafii mieszkało 30 rodzin.

Do naszych czasów zachowały się kamienna chrzcielnica oraz niektóre elementy nastawy ołtarza głównego (predella, medaliony z postaciami proroków i dwa skrzydła tryptyku, które znajdują się obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie). Kościół ten istniał do 1618 roku, kiedy to prawdopodobnie został rozebrany.

W 1621 roku ks. Bartłomiej Fusorius, kustosz kolegiaty sądeckiej, będąc jednocześnie kolatorem kościoła w Kamionce, wybudował tutaj własnym kosztem nową świątynię, tym razem murowaną. Prawdopodobnie budowę ukończono w 1630 roku, o czym świadczy napis na tablicy nad głównym wejściem do świątyni. Konsekrowana 8 maja 1638 roku przez bpa Tomasz Oborskiego z Krakowa. Kościół obecnie pełni rolę kaplicy cmentarnej.

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023