A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Gospodarstwo Agroturystyczne Robert Rumin Jamnica

 Nr w ewid. 6/2007

RUMIN ROBERT

JAMNICA 9
33-300 NOWY SĄCZ

Budynek „B” krótkotrwałego zakwaterowania
Tel:.5029445165

Prezentacja Gminy