Przejdź do treści

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych z terenu Gminy Kamionka Wielka

Treść

  • Odebrane od mieszkańców zmieszane odpady komunalne  przekazywane są na Instalację: Przedsiębiorstwo Usług komunalnych EMPOL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice
  • Odebrane od mieszkańców odpady zielone  przekazywane są na Instalację: Kompostech Sp. z o.o ul. Wiklinowa 4a, 33-300 Nowy Sącz