A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych z terenu Gminy Kamionka Wielka

  • Odebrane od mieszkańców zmieszane odpady komunalne  przekazywane są na Instalację: Przedsiębiorstwo Usług komunalnych EMPOL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice
  • Odebrane od mieszkańców odpady zielone  przekazywane są na Instalację: Kompostech Sp. z o.o ul. Wiklinowa 4a, 33-300 Nowy Sącz

Informator