Przejdź do treści

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych z terenu Gminy Kamionka Wielka

Treść

  • Odebrane od mieszkańców zmieszane odpady komunalne  przekazywane są na Instalację: Nova Sp. z o.o., ul. Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz
  • Odebrane od mieszkańców odpady ulegające biodegradacji przekazywane są na Instalację: Kompostech Sp. z o.o ul. Wiklinowa 4a, 33-300 Nowy Sącz