Przejdź do treści

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w celu stabilizacji osuwiska „Ptakówka Niżna”

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej  w celu stabilizacji osuwiska „Ptakówka Niżna”

Treść

W dniu 29 marca br. Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek podpisał umowę z Wykonawcą Piotrem Prokopczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „PROGEO” Piotr Prokopczuk na wykonanie dokumentacji geologiczno — inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk nr 60416 i nr 60417 wraz z odbudową drogi gminnej nr 290927K „Kamionka Wielka – Ptakówka Niżna” w km 0+130-0+240 w m. Kamionka Wielka.

Jest to pierwszy etap przygotowania do realizacji tej inwestycji w terenie, którego całkowity koszt wynosi 62 730,00 zł, przy czym Gmina Kamionka Wielka z własnego budżetu pokryje 12 546,00 zł, co stanowi 20% wszystkich kosztów tego zadania. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację niniejszego projektu w kwocie 50 184,00 zł, dzięki czemu 80% całości kosztów zostanie sfinansowane ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Niewątpliwie jest to kolejny sukces Pana Wójta Andrzeja Stanka, który zabiegał o przyznanie Gminie Kamionka Wielka środków na sfinansowanie przedmiotowego zadania, tak istotnego dla mieszkańców. Równocześnie Wójt Gminy Kamionka Wielka składa podziękowania Panu Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie za dostrzeżenie znaczącego problemu mieszkańców oraz wsparcie starań o pozyskanie powyższych środków.

Zdjęcia