Przejdź do treści

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

Treść

10 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.


W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o. o.

Mochnaczka Wyżna 118,

33 – 380 Krynica – Zdrój

 

W imieniu Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o. o. umowę podpisał Wiceprezes Zarządu Pan Jan Machnik.

 

Wartość robót wynosi 4 766 555,78 złotych brutto.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono w terminie do dnia 30 października 2020 roku.

 

Wykonawca ustanawia:

1.    kierownika budowy w osobie Pani Małgorzaty Pszczółki,

2.    kierownika robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych w osobie Pana Janusza Klimczaka,

3.    kierownika robót w specjalności drogowej w osobie Pana Dawida Mucha.

 

 

M.P.

T.K.