Przejdź do treści

Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy

Treść

17 sierpnia 2017 roku miało miejsce przekazaniu placu budowy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” realizowane w ramach projektu Nr POIS.02.03.00-00-0172/16 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

Z ramienia Gminy Kamionka Wielka w przekazaniu udział wzięli pracownicy Jednostki Realizującej Projekt:

·         Jarosław Strony,

·         Tadeusz Krawczyk,

·         Małgorzata Poręba.

 

Przedstawiciel wykonawcy:

·         Małgorzata Pszczółka – kierownik budowy

 

Przy udziale inspektora nadzoru:

·         Rafała Iwańskiego.

 

Planowany termin zakończenia robót to 30 październik 2020 roku.

 

 

 


M.P.

T.K.