Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - AKTUALNOŚCI

Treść

Nowe obowiązki właścicieli budynków

Nowe obowiązki właścicieli budynków

Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek wynika z USTAWY z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności bu

Gospodarka odpadami - teraz w Twoim telefonie

Gospodarka odpadami - teraz w Twoim telefonie

Zapraszamy do pobrania aplikacji BLISKO Już teraz udostępniamy w niej nowy moduł - Gospodarka komunalna a w nim m.in.: Harmonogram odbioru odpadów dla Twojego adresu Przypomnienia o odbiorze śmieci Mapa miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych i nietypowych Terminarz p

Kazimierzowi Ogorzałkowi – dzięki!

Kazimierzowi Ogorzałkowi – dzięki!

Za nami jubileuszowe, 40 Lato w Dolinie Kamionki. Uczestników nie odstraszył ani deszcz, ani burza. Spotkanie przy scenie w Kamionce Małej potwierdziło jak po kilkunastu miesiącach pandemii jesteśmy spragnieni spotkań z kulturą i ze sobą… Jubileuszowe, kulturalne rendez-vous

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

1 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek uhonorował młodych mieszkańców naszej Gminy, którzy wykazali się niezwykłą, wręcz specjalistyczną wiedzą, podczas Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. R

Trwają roboty drogowe w Kamionce Wielkiej

Trwają roboty drogowe w Kamionce Wielkiej

Wójt Gminy Kamionka Wielka osobiście doglądał prowadzonych prac remontowych na drogach gminnych. Dobiegają końca roboty związane z modernizacją nowych nawierzchni asfaltowych, kolejno zostaną usypane oraz skropione pobocza. Na prośbę Wójta Andrzeja Stanka Wykonawca inwestycj

WÓJT GMINY KAMIONKA WIELKA Z ABSOLUTORIUM

WÓJT GMINY KAMIONKA WIELKA Z ABSOLUTORIUM

Jednym z najważniejszych punktów obrad wczorajszej (30 czerwca, środa) sesji Rady Gminy Kamionka Wielka było udzielenie Wójtowi Gminy Kamionka Wielka Andrzejowi Stankowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r. Głosowanie nad uchwałami dotyczącymi wotum za

Mystkowianie zasłużeni dla kultury polskiej

Mystkowianie zasłużeni dla kultury polskiej

Pan Benedykt Poręba - kierownik Zespołu Regionalnego „Mystkowanie”, Pan Patryk Rutkowski - etnolog, badacza kultury ludowej, pedagog, wychowawca i choreograf Zespołu, a także cały Zespół Regionalny „Mystkowianie” otrzymali od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodow

Remonty dróg w Gminie Kamionka Wielka

Remonty dróg w Gminie Kamionka Wielka

W Gminie Kamionka Wielka trwają prace drogowe modernizujące stan nawierzchni dróg gminnych. Objętych zadaniem zostało 14 dróg  we wszystkich sołectwach, podczas których poprawione zostaną nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości ok 2,5 km. Wyremontowane zostan