Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - AKTUALNOŚCI

Treść

Kolejne pieniądze zasilają budżet gminy

Kolejne pieniądze zasilają budżet gminy

Umowę na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 290960K w km 0+000,00 do km 0+984,00 w miejscowości Królowa Polska,  w dniu 13.03.br. (poniedziałek) w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu podpisali Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej St

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Szanowni Panowie Sołtysi Sołectw: Bogusza, Królowa Górna, Królowa Polska, Kamionka Mała, Kamionka Wielka, Jamnica, Mystków, Mszalnica, Mszalnica-Zagóra.   Z okazji Dnia Sołtysa  pragnę złożyć wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Szanowne Panie. W dowód najwyższej estymy, do symbolicznego bukietu kwiatów dołączam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej z okazji Dnia Kobiet, składam życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni...