Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - AKTUALNOŚCI

Treść

Rozdanie nagród dla młodych kolarzy

Rozdanie nagród dla młodych kolarzy

Wczoraj, czyli dnia 31 sierpnia br., pan wójt Andrzej Stanek wręczył nagrody młodym kolarzom, którzy nie mogli wziąć udziału w oficjalnej uroczystości zakończenia konkursu „Kręcimy dla Gminy Kamionka Wielka”, która odbyła się 1 lipca br. na Czarnej K

Uroczyste awansowanie nauczycieli

Uroczyste awansowanie nauczycieli

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Po

Jubileusz 15-lecia założenia LKS „Mszalnica”

Jubileusz 15-lecia założenia LKS „Mszalnica”

W minioną niedzielę, dnia 20 sierpnia, w Mszalnicy odbył się Rodzinny Festyn Piłkarski z okazji 15-lecia istnienia Ludowego Klubu Sportowego „Mszalnica”. Na festynie swoją oficjalną wizytę złożył pan wójt Andrzej Stanek, który wygłosił z tej okazji okolicz

Prace nad stabilizacją osuwiska „Wolniki” trwają!

Prace nad stabilizacją osuwiska „Wolniki” trwają!

Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek w dniu 9 sierpnia br. wraz z pracownikami Urzędu Gminy udał się do Mszalnicy, gdzie trwają roboty właściwe związane ze stabilizacją osuwiska „Wolniki”. Zadanie obejmuje wykonanie prac stabilizacyjnych wraz z remontem odcinka drogi oraz przydrożnego rowu. (...)

Podpisano umowy na modernizację gminnych dróg

Podpisano umowy na modernizację gminnych dróg

Mamy kolejną dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy, ponieważ dzisiaj, tj. dnia 28 lipca br., pan wójt Andrzej Stanek zawarł dwie umowy dotyczące modernizacji dróg rolniczych oraz gminnych położonych w miejscowości Mystków, Mszalnica oraz Kamionka Wielka. (...)

Świętojańskie obchody w Dolinie Królówki

Świętojańskie obchody w Dolinie Królówki

To już dwunasty raz, kiedy Stowarzyszenie Dolina Królówki zaprosiło do Królowej Górnej mieszkańców gminy Kamionka Wielka oraz sąsiednich gmin z terenu powiatu nowosądeckiego, aby w klimacie kultury ludowej i słowiańskich tradycji powitać lato. W niedzi