Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - AKTUALNOŚCI

Treść

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Komunikat Wójta Gminy Kamionka Wielka W związku ze stałą poprawą sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej ODWOŁUJĘ w dniu 2 września 2021 roku od godziny 12:00 POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE dla terenu Gminy Kamionka Wielka. /-/ Andrzej Stanek Wójt Gminy Kamionka Wiel

Umowa na remont kolejnych dróg gminnych podpisana

Umowa na remont kolejnych dróg gminnych podpisana

Wójt Gminy Andrzej Stanek przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Małgorzaty Witteczek podpisał umową z firmą SZCZEPAN KROCZEK KROCZ-BUD Krocz i Buduj, na przeprowadzenie remontów dróg gminnych. Objętych zadaniem zostało 7 dróg  podczas których poprawion

Kolejne, nauczycielskie awanse.

Kolejne, nauczycielskie awanse.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie

Dariusz Kmak wzorowym agroprzedsiębiorcą

Dariusz Kmak wzorowym agroprzedsiębiorcą

29 lipca 2021 r. w Belwederze odbyła się uroczysta gala wieńcząca 3 dekady istnienia ogólnopolskiego konkursu Agroprzedsiębiorca RP.  Konkurs trwa już od 30 lat i co roku pozwala wyłonić, uhonorować oraz promować najlepszych polskich rolników i agrofirmy. Nagrodami