Przejdź do treści

Życzenia z okazji Bożego Ciała

Życzenia z okazji Bożego Ciała

Treść

Chrystus zstępuje co dzień z nieba nie po to,
żeby pozostawać w złotej puszce, ale po to, aby znaleźć inne niebo,
nieskończenie bardziej Mu drogie od tamtego: niebo naszej duszy uczynionej na Jego obraz
– św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

Niech ten piękny dzień Świąt Bożego Ciała,
kiedy drogi i ścieżki ścielą się wśród pieśni wonnymi kwiatami,
będzie dla każdego z nas czasem szczególnej radości z nawiedzenia Pana.

Oby Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie
błogosławił całej naszej społeczności, przestępując przez progi kościołów,
aby wypełnić Swoją obecnością nieraz szarą codzienność naszego życia
i pokrzepić nas w zmaganiach z wszelkimi trudnościami.

Życzę wszystkim, aby ten czas był umocnieniem dla naszych rodzin,
ożywiając w nas na stałe wzajemną miłość i życzliwość,
a zarazem uwrażliwiając na potrzeby bliźnich.

 

Pokoju i dobra życzy

 

Andrzej Stanek Wójt Gminy Kamionka Wielka