A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Ludność gminy

LICZBA MIESZKAŃCÓW
GMINY KAMIONKA WIELKA
NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK

 

 

Lp.

Nazwa miejscowości

Powierzchnia w /ha/

Liczba domów

Liczba mieszkańców

razem

kobiet

mężczyzn

 

1.

 

 

Bogusza

 

1.297

 

165

 

682

 

357

 

325

 

2.

 

 

Jamnica

 

250

 

212

 

814

 

403

 

411

 

3.

 

 

Kamionka Mała

 

128

 

104

 

425

 

209

 

216

 

4.

 

Kamionka Wielka

 

1.508

 

775

 

3380

 

1745

 

1635

 

5.

 

 

Królowa Górna

 

1.088

 

233

 

961

 

466

 

495

 

6.

 

 

Królowa Polska

 

273

 

151

 

568

 

296

 

272

 

7.

 

 

Mszalnica

 

855

 

370

 

1588

 

788

 

800

 

8.

 

 

Mystków

 

904

 

530

 

2028

 

1010

 

1018

 

9.

 

 

R a z e m

 

6.303

 

2540

 

10446

 

5274

 

5172

 Najstarsi mieszkańcy gminy:

 

Genowefa Siedlarz ur. 1921 - zamieszkała Królowa Górna.
Maria Dobosz ur. 1922 - zamieszkała Kamionka Wielka.
Krystyna Kulpa ur.1923-Kamionka Mała
Maria Zając ur. 1923 - Kamionka Wielka
Anna Klimczak ur.1924 - Kamionka Wielka
Emilia Mirek ur.1924 - Kamionka Mała
Michał Trojan ur.1924  - Kamionka Wielka
Aniela Białoszewska ur.1925 - Kamionka Wielka
Władysława Cieślak ur.1925 - Jamnica 
Józefa Górka ur.1925 - Mszalnica
Maria Ptaszkowska ur.1925 - Królowa Górna
Stanisława Surma ur.1925 - Królowa Polska
Zofia Cempa  ur. 1926 -Kamionka Wielka
Karol Górka ur.1926 - Bogusza
Waleria Górka  ur. 1926  - Mszalnica
Janina Horowska ur.1926- Kamionka Wielka
Maria Jasińska ur.1926 - Mystków
Krystyna Kocemba ur. 1926 - Królowa Polska
Józef Mężyk  ur. 1926  - Królowa Górna
Józef  Migacz ur. 1926  -Kamionka Wielka
Stanisława  Nowak ur.1926 - Kamionka Wielka
Stanisław Pazgan  ur.1926 - Kamionka Wielka
Władysław Trojan  ur.1926 - Mystków

 


 

 

 

Urząd Gminy