A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • !! GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA !!

Ludność gminy

LICZBA MIESZKAŃCÓW
GMINY KAMIONKA WIELKA
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

 

 

Lp.

Nazwa miejscowości

Powierzchnia w /ha/

Liczba domów

Liczba mieszkańców

razem

kobiet

mężczyzn

 

1.

 

 

Bogusza

 

1.297

 

165

 

675

 

353

 

322

 

2.

 

 

Jamnica

 

250

 

210

 

825

 

405

 

420

 

3.

 

 

Kamionka Mała

 

128

 

103

 

421

 

208

 

213

 

4.

 

Kamionka Wielka

 

1.508

 

761

 

3373

 

1740

 

1633

 

5.

 

 

Królowa Górna

 

1.088

 

231

 

951

 

462

 

489

 

6.

 

 

Królowa Polska

 

273

 

148

 

560

 

289

 

271

 

7.

 

 

Mszalnica

 

855

 

361

 

1549

 

774

 

775

 

8.

 

 

Mystków

 

904

 

519

 

1996

 

990

 

1006

 

9.

 

 

R a z e m

 

6.303

 

2488

 

10350

 

5221

 

5129

 Najstarsi mieszkańcy gminy:

 

 Maria Michalik ur. 1921 - zamieszkała Kamionka Wielka.
 Genowefa Siedlarz ur. 1921 - zamieszkała Królowa Górna.
 Anna Pazgan ur. 1922 - zamieszkała Mystków.
 Maria Dobosza ur. 1922 - zamieszkała Kamionka Wielka.
 Katarzyna Morańska ur. 1922 - Kamionka Wielka
 Helena Stępień ur.1922 - Kamionka Wielka
 Krystyna Kulpa ur.1923-Kamionka Mała
 Zofia Wiktor ur.1923 - Kamionka Mała
 Maria Zając ur. 1923 - Kamionka Wielka
 Anna Klimczak ur.1924 - Kamionka Wielka
 Emilia Mirek ur.1924 - Kamionka Mała
 Michał Trojan ur.1924  - Kamionka Wielka
 Maria Mikulec ur. 1924 - Kamionka Wielka
 Antonina Kocemba ur. 1924 - Królowa Polska
 Aniela Białoszewska ur.1925 - Kamionka Wielka
 Władysława Cieślak ur.1925 - Jamnica 
 Józefa Górka ur.1925 - Mszalnica
 Piotr Poręba ur.1925 - Mystków
 Maria Ptaszkowska ur.1925 - Królowa Górna
 Stanisława Surma ur.1925 - Królowa Polska

 

 


 

 

 

Urząd Gminy