A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Zapraszamy do Gminy Kamionka Wielka ! :)

Wójt Gminy

WÓJT GMINY KMIONKA WIELKA

mgr KAZIMIERZ SIEDLARZ

przyjmuje mieszkańców
we wszystkich sprawach
oraz w sprawach skarg i wniosków

w środy w godz. od 9.00 – do godz. 10.30

e-mail: wojt@kamionka.iap.pl

Urząd Gminy