A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA !!!

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

W roku 2020 usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych oraz segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych  na terenie Gminy Kamionka Wielka  realizowana jest są przez Firmę: NOVA Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz. 

Podwykonawcą  jest:  SUEZ Południe Sp. z. o.o. Oddział w Nowym Sączu, ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków.

Firmy odbierać będą odpady komunalne gromadzone w workach oznakowanych odpowiednim kodem kreskowym identyfikującym właściciela i rodzaj odpadów. 

SUEZ Południe obsługuje następujące miejscowości: Mystków, Mszalnica, Bogusza, Jamnica

NOVA Sp. z. o.o. obsługuje: Kamionkę Wielką, Kamionkę Małą, Królową Polską i Królową Górną 

Informator