A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

W roku 2016 odpady komunalne zmieszane (niesegregowane)   i segregowane odbierane są przez Konsorcjum Firm:

NOVA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz

 oraz

„SURPAP” s. c. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi – Członek Konsorcjum

ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz.

Firmy odbierać będą odpady komunalne gromadzone tylko w workach oznakowanych odpowiednim kodem kreskowym identyfikującym właściciela i rodzaj odpadów.

Informator