A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • URZĄD GMINY KAMIONKA WIELKA INFORMUJE, IŻ OD 16.03.2020 DO ODWOŁANIA WYŁĄCZA SIĘ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W URZĘDZIE. WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ URZĄD GMINY SPROWADZA SIĘ DO OBSŁUGI INTERESANTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I TELEFONICZNEJ | gmina@kamionkawielka.pl | (18) 445-60-17 | FAX: wew. 44

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

W roku 2019 odpady komunalne zmieszane (niesegregowane)   i segregowane odbierane są przez Konsorcjum Firm:

SUEZ Małopolska Sp. z. o.o.

Oddział w Nowym Sączu

ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków

oraz

NOVA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz 

 

Firmy odbierać będą odpady komunalne gromadzone tylko w workach oznakowanych odpowiednim kodem kreskowym identyfikującym właściciela i rodzaj odpadów.

 

SUEZ Małopolska obsługuje następujące miejscowości: Mystków, Mszalnica, Bogusza, Jamnica

NOVA Sp. z. o.o. obsługuje: Kamionkę Wielką, Kamionkę Małą, Królową Polską i Królową Górną 

Informator