A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

PORZĄDEK OBRAD WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKAŚroda, 26 lipca 2017

PORZĄDEK OBRAD

WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA

dnia 01 sierpnia 2017 roku (wtorek) o godz. 15:30

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.

1.    Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia.

2.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2017.

4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka.

5.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsi Kamionka Wielka.          

6.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

7.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

8.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jamnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jamnicy.

9.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boguszy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boguszy.

10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Królowej Polskiej.

11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej w  Szkołę Podstawową Nr 2 im. Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej.

12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej  w Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej .

13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Mszalnicy w Szkołę Podstawową im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy.

14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych  im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie w Szkołę Podstawową im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie.

15. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej.

16. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej w Publiczne Przedszkole w Kamionce Wielkiej.

17. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.

18. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej  w Kamionce Wielkiej

19. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej

20. Rozpatrzenie wniesionych pism.

21.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.