A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkŚroda, 31 stycznia 2018

ZAŁĄCZNIKI