A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Wnioski o dokonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntówPoniedziałek, 16 kwietnia 2018

Urząd Gminy Kamionka Wielka informuje, że od dnia 11 maja 2018 roku właściciele gruntów, na których wystąpiły trwałe nieodwracalne zmiany (osuwiska, oberwanie gruntu, zalanie gruntu, które naruszyło w znaczący sposób strukturę gleby) mogą złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, Wydział Geodezji na ul. Strzeleckiej 1 celem aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych.

Wnioski można pobrać w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej gminy.

ZAŁĄCZNIKI